خرید اینترنتی محصولات سعیم

لطفا کلیه ی اطلاعات درخواستی با دقت پر گردد.
همچنین میزان هر کالا براساس کیلو را وارد نمایید همچنین در صورت عدم تمایل به خرید هر محصول عدد صفر (0) را داخل آن وارد کنید.
آدرس دفتر: سعادت آباد خیابان صرافهای جنوبی کوچه ۱۹ شرقی پلاک ۲۰
شماره تماس:
۰۹۳۶۰۶۴۶۲۱۰
  • وارد کردن شماره موبایل به طور مثال : 0912
  • لطفا آدرس به صورت کامل درج گردد.
  • قیمت: 138,000 تومان
  • عدد وارد شده بر مبنای یک کیلوگرم می باشد.
  • قیمت: 65,000 تومان
  • عدد وارد شده بر مبنای یک کیلوگرم می باشد.
  • قیمت: 80,000 تومان
  • عدد وارد شده بر مبنای یک کیلوگرم می باشد.
  • قیمت: 56,000 تومان
  • عدد وارد شده بر مبنای یک کیلوگرم می باشد.
  • قیمت: 80,000 تومان
  • عدد وارد شده بر مبنای یک کیلوگرم می باشد.
  • قیمت: 128,000 تومان
  • عدد وارد شده بر مبنای یک کیلوگرم می باشد.
  • قیمت: 122,000 تومان
  • عدد وارد شده بر مبنای یک کیلوگرم می باشد.
  • قیمت: 150,000 تومان
  • عدد وارد شده بر مبنای یک کیلوگرم می باشد.
  • 20,000 تومان
  • 0 تومان